Uvjeti članstva u Newton survey klubu

Članstvo u klubu

Članom Newton survey kluba za anketna istraživanja postaje se registracijom putem mrežnih stranica newtonsurvey.com.

Da bi osoba postala članom kluba mora imati najmanje 15 godina.

Osoba može imati samo jedan korisnički račun.

Član kluba može u bilo kojem trenutku deaktivirati svoj korisnički račun.

Sudjelovanje u istraživanjima i sustav bodovanja

Članovi se za sudjelovanje u istraživanje (ankete) pozivaju putem elektroničke pošte.

Prilikom poziva u istraživanje članovi će biti obaviješteni koliko bodova će dobiti za pravilno ispunjeni anketni upitnik.

Za uredno ispunjeni anketni upitnik član će putem korisničkog računa dobiti bodove. Za prikupljenih 100 bodova članovi kluba dobivaju novčanu nagradu u iznosu od 100 kuna ili nagradni kupon u vrijednosti od 100 kuna. Vrijednost jednog boda iznosi jednu kunu.

Bodovi se mogu zamijeniti za nagradne kupone tri puta godišnje (1.travnja, 1.rujna i 1.prosinca).

Članovi kluba koji su ostvarili uvjete za zamjenu bodova u kupone biti će o tome obaviješteni putem elektroničke pošte i to tri puta godišnje (1.travnja, 1.rujna i 1.prosinca).

Zamjenu bodova Newton survey kluba za nagradne kupone ili novčanu nagradu može ostvariti član koji je prikupio najmanje 100 bodova.

Zamjena bodova Newton survey kluba za novčane nagrade ili nagradne kupone odvija se u intervalima po 100 bodova. Član može zamijeniti 100 bodova za kupon u protuvrijednosti od 100 kuna, nakon toga 200 bodova za nagradni kupon od 200 kuna itd.

Zamjenu bodova Newton survey kluba za novčanu nagradu biti će izvršena preko ugovora o djelu.

Zaštita podataka

Članovima Newton survey kluba zajamčena je povjerljivost podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/3, 117/06, 41/08, 130/11, 106/12) te kodeksu i vodiču za online istraživanja definiranim od strane ESOMAR-a (European Society for Opinion and Marketing Research)

 U skladu s navedenim obvezujemo se da:

  • osobne podatke članova nećemo davati trećim osobama
  • će se Vaši osobni podaci koristi isključivo istraživačke svrhe, tj. da se Vaši podaci neće koristiti za reklamiranje i druge slične svrhe
  • će se odgovori u istaživanjima obrađivati zbirno kao skup statističkih podataka, tj. da se neće pokušavati povezivati s pojedinim članom
  • će se Vaši osobni podaci prilikom prijave za sudjelovanje u istraživanju kodirati putem tokena i da neće biti moguće povezati odgovore s Vašim osobnim podacima. Stoga su svi odgovori u istraživanju anonimni
  • Da će osigurati visoku razinu zaštite Vaših podataka na svojim kompjuterima, serverima i ostaloj informatičkoj opremi.

Isključivanje člana iz online kluba

Newton survey klub zadržava pravo da u slučaju otkrivnih nepravilnosti u ispunjavanju anketnih upitnika (nasumično ispunjavanje, nelogičnost u odgovorima i sl.) uskrati bodove članu kluba ili da ga isključi iz članstva.

Newton survey klub zadržava pravo da u slučaju otkrivenih nepravilnosti u korištenju Newton survey web servisa (posjedovanje više korisničkih računa, nepoštivanje pravila o potrebnoj dobi za članstvo u klubu i sl.) isključi člana.

Član će o isključivanju iz članstva biti obaviješten putem elektroničke pošte.

Isključenjem iz članstva u Newton survey klubu članu se brišu svi bodovi koje je ostvario do trenutka brisanja njegova korisnička računa.